Home

Welkom bij Diëtistenpraktijk Mijn Diëtiste Maike

Mijn Diëtiste Maike is een ambitieuze enenthousiaste diëtistenpraktijk gevestigd in Best. De Diëtist , Maike van der Wal is specialist op het gebied van voeding, gedrag en beweging in relatie tot ziekte en gezondheid.

Bij het opstellen van een dieetadvies wordt er gezocht naar de balans tussen uw persoonlijke situatie, kennis en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Het dieetadvies zal u onder motiverende begeleiding toepassen in uw dagelijkse leven. De Diëtist coacht en begeleid u bij alle stappen.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons mailen maike@mijndietiste.nl of  bereiken op het volgende nummer:

  • 06-53571303
Locaties Diëtistenpraktijk Mijn Diëtiste Maike : 
  • Nazarethstraat 145, Best ( praktijk dr. Mulder en dr. Peulen)
  • Gezondheidscentrum de Tambourije, Tambour 10.

Privacy

De titel diëtist is wettelijk beschermd. Alleen een zorgprofessional die succesvol de 4 jarige HBO opleiding voeding en diëtetiek heeft afgerond mag deze titel dragen.

Kwaliteitsregister. 

De dietist van Mijn Diëtiste Maike staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedic. Dit geeft aan dat diëtisten voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG en over actuele kennis en ervaring beschikken. Diëtist Maike van der Wal heeft in 2015 haar herregistratie behaald.

Nederlandse vereniging van diëtisten.

De Nederlandse vereniging van Diëtisten NVD is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse Diëtist. De diëtist van Mijn Diëtiste Maike staan ingeschreven bij de NVD.

Privacy. 

De diëtist waarborgt de privacy van de client. Alles wat u met de dietist bespreekt is vertrouwelijk.