Toestemming & privacyverklaring 

In 2018 is er een nieuwe wet ontwikkeld voor de bescherming van je persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Mijn Diëtiste gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In de Privacyverklaring kun je lezen welke gegevens we nodig hebben gericht op de ontwikkeling van je persoonlijke voedings- en leefstijl advies. 

Graag willen wij je vragen om voorafgaand het eerste gesprek het toestemmingsformulier in te vullen. Je kunt in onderstaand document informatie vinden over de behandelovereenkomst. 

Behandelovereenkomst - AVG

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Omgaan met uw persoonlijke gegevens? 

In onderstaand document is te lezen hoe de diëtist met je persoonlijke gegevens omgaat. 

Ik geef toestemming tot behandelingen bij Mijn Diëtiste

Indien u het formulier niet ondertekend gaan we ervan uit dat u akkoord gaat tot behandeling. Indien anders gewenst is gelieve de onderstaande vragen in te vullen.

Vergoeding 

De kosten bij de diëtist worden geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Jaarlijks kunnen de polisvoorwaarden veranderen, controleer goed welke verzekering je wilt afsluiten. 

Vergoeding diëtist 2021

In 2021 zit de vergoeding van de diëtist in de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt er 3 uur dieetadvisering vergoed. Let op: de vergoeding komt ten laste van het eigen risico. Bij kinderen jonger dan 18 jaar  en bij vergoeding vanuit de zorgketen wordt het eigen risico niet aangesproken. 

- Verwijzing nodig?

Met de meeste verzekeringen kun je zonder verwijzing bij de diëtist terecht. De volgende verzekeraars (De friesland verzekeringen - CZ- Delta Lloyd - OHRA) stellen een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht. Kom je zonder verwijzing bij de diëtist en uit de screening komen overige gezondheidsproblemen naar voren kunnen we je alsnog terugverwijzen naar de huisarts.

Aanvullende verzekering 

Afhankelijk van je zorgverzekering heb je recht op vergoeding voor begeleiding van de diëtist vanuit je aanvullende verzekering. Kijk hoeveel minuten je extra vergoeding ontvangt in je polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering. 

Vergoeding diëtist in de zorgstaat

Als je in de zorgstaat bent aangemeld of wanneer je een chronische ziekte (zoals:diabetes, hart- en vaatziekten, COPD) kun je in aanmerking komen voor de zorgstaat. In deze zorgstaat worden de behandeling van de diëtist vergoed. De vergoeding gaat niet van je eigen risico af. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de zorgstaat, neem gerust contact op met Mijn Diëtiste. 

No show

Bel of mail de afspraak op tijd af! Wanneer je de afspraak 24 uur van te voren afmeld , dan krijg je geen rekening. Ben je te laat met afzeggen? De kosten zijn dan voor jou. 

Kosten diëtist die je zelf betaald

Een rekening van de diëtist? Dit kan als je geen zorgkosten maakt en je eigen risico niet wilt aanspreken. Ook als je vergoeding vanuit de zorgverzekering op is,  krijg je een rekening van de diëtist. De tarieven zijn gebaseerd op een indirecte en directe consult tijd. 

Er gelden dan de volgende tarieven: 

  • Intakegesprek:  111  euro 
  • Vervolggesprek ( 30 minuten) : 37 euro
  • Vervolggesprek ( 15 minuten): 18,50 euro
  • Telefonisch consult /email : 37 euro